CONTACT US

联系我们

联系方式

Tarphouse Company

Tel:  0596-5297110
Fax: 0596-5297220
E-mail: doc-01@tarphouse.com
Address: Pinghe Industrial Zone,Pinghe,Zhangzhou,Fujian,China